با در نظر گرفتن شرایط امروز اشتغال و اقتصاد و همچنین روند روبه رشد و موثر دانش و تکنولوژی بر فضا تمام مشاغل نیاز به آشنایی و یاد گیری روشهای نوین کسب و کار شاید از اقدام به راه اندازی کسب و کار نیز مهم تر می نمایند
افراد امروزه بدون داشتن علم کافی در شکل دهی به یک ایده و تبدیل آن به شغل ایده ال و درآمدزا تنها در چرخه فعالیت های بی هدف و یا شکل سنتی مشاغل مجبور به صرف انرژی و هزینه هایی گاها زیاد و زیان آور می شوند
راهکارهای درست تاسیس یک واحدکاری حال به صورت یک شرکت حقوقی و یا حتی کسب و کار روز درآمد مانند یک رستوران تنها با بررسی و هدف گذاری دقیق و جذب تجارت و مشاوره قابل اجراست بازار هدب تبلیغات ، تیم کاری ، محاسبات مالی ، روش های ارائه محصولات و بسیاری از این نکات ریز اما می تواند راندمان و شرایط نتیجه را تعیین کند
کانون آموزشی سپیدار با هدف ارتقاء این دانش در میان افراد توانمند و حتی شاغلینی که هدفی بزرگتر از روزمرگی شغلی دارند شروع بکار کرده است .